Dodání do 48 hodin
Poštovné zdarma od 1.875 Kč
14 dní právo na vrácení
10 000 výrobků ve skladu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Rychlý přehled nejdůležitějších informací

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se lze podrobně seznámit s tím, co se přesně s vašimi údaji děje, pokud si prohlížíte naše webové stránky.

(Stav: Listopad 2020)

Jak zacházíme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme velký význam. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souvislosti s těmito internetovými stránkami při dodržení příslušných předpisů o ochraně osobních údajů. Při zpracování osobních údajů vycházíme zejména z ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ze spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Chtěli bychom posílit důvěru uživatele v naši nabídku a z tohoto důvodu zprůhlednit nakládání s osobními údaji a v jednotlivostech vás informovat o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech v souladu se čl12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, specifickém pro tuto webovou stránku, se dozvíte, jaké osobní údaje jsou shromažďovány v rámci používání naší webové stránky s adresou www.mewa.de a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR a ostatních ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů je:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
Telefon - centrála: +49 611 7601-0
Fax: +49 611 7601-361
E-mail: info@mewa.cz

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG je součástí firemní skupiny MEWA s provozovnami v Německu i v ostatních evropských zemích.

Našeho pracovníka pověřeného podnikovou ochranou osobních údajů naleznete na adrese:

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG
pověřenec pro ochranu osobních údajů
John-F.-Kennedy-Straße 4
65189 Wiesbaden
E-mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje? Na jakém právním základu se to uskutečňuje?

Zpracováváme osobní údaje k určeným účelům, které pro vaši informaci dále podrobně vysvětlíme. To, v jakém rozsahu a jakým způsobem jsou vaše údaje správně zpracovávány záleží zejména na tom, jaké jednotlivé služby, funkce a nabídky od naší webové stránky požadujete. Zejména zpracováváme údaje ...

 • abyste mohli vyvolat a navštívit naši webovou stránku a abychom mohli chránit naši webovou stránku a jiné systémy před bezpečnostními riziky;
 • abyste mohli s námi navázat kontakt (kontaktní formulář / požadavky e-mailem / live chat);
 • abyste se mohli u nás online ucházet o místo;
 • abychom mohli obsah naší webové stránky optimalizovat a podle potřeby uspořádat (včetně zobrazování reklamy vhodné pro vás na této a na jiných webových stránkách).

Zpracování vašich osobních údajů v širším rozsahu, než je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, se uskutečňuje pouze v případech, kdy nás k tomu výslovně opravňuje právní předpis, právní předpis nám to nařizuje nebo pokud jste nám zpracování osobních údajů výslovně dovolili. O případných změnách účelu vás budeme patřičně informovat v souladu se zákonnými předpisy.

(1) Vyvolání a návštěva naší webové stránky

Naši webovou stránku můžete navštívit čistě k informačním účelům bez dalšího sdělování údajů k vaší osobě. V takovém případě budou o vaší návštěvě naší webové stránky automaticky uloženy pouze technické přístupové údaje předané vaším prohlížečem, tzn. název vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které nás navštěvujete, datum a čas vaší návštěvy a identifikační údaje použitého prohlížeče/operačního systému. Webový server přitom ukládá v případě nutnosti i vaši IP adresu, která při splnění dalších předpokladů může případně umožnit přiřazení k vaší osobě. Doplňkově nasazujeme cookies, abychom vám i při čistě informativním použití mohli poskytnout naši webovou stránku optimalizovanou a uspořádanou podle vašich potřeb (podrobnosti k tomu a k vašim možnostem uspořádání jsou uvedeny v oddíle „Použití cookies a příslušných funkcí/technologií“). Sloučení přístupových údajů s jinými zdroji údajů se neuskutečňuje, a rovněž se neuskutečňuje vyhodnocování údajů k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových údajů se uskutečňuje v rámci takzvaných protokolových souborů serveru na našem webovém serveru a je z technických důvodů potřebné k poskytnutí funkční webové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených účelů používáme přístupové údaje podle potřeby výhradně k uspořádání a optimalizaci naší internetové nabídky čistě statisticky a bez toho, aby z nich bylo možné vyvozovat vztah k vaší osobě.

Pokud navštívíte naši webovou stránku, abyste se informovali o naší nabídce zboží a jiných službách nebo abyste je používali, uskuteční se přechodné uložení přístupových údajů a protokolových souborů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (právní základ), zejména k provedení předsmluvních opatření. Kromě toho slouží daný čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR jako právní základ k přechodnému uložení přístupových údajů a protokolových souborů. Naše oprávněné zájmy přitom spočívají v tom, abychom vám mohli poskytnout k dispozici technicky fungující a uživatelsky příznivě uspořádanou webovou stránku a zároveň mohli zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupové údaje shromážděné v rámci používání naší webové stránky jsou uchovávány pouze po dobu, po kterou se tyto údaje používají k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa bude přitom na našem webovém serveru uložena maximálně po dobu 7 dní.

(2) Kontaktní formulář/požadavky

Kontaktní údaje shromažďujeme a ukládáme, pokud je zadáte do kontaktního formuláře na naší webové stránce určeného k tomuto účelu a předáte nám je, nebo pokud nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem nebo prostřednictvím live chatu). Můžete se svobodně rozhodnout, zda a které informace nám sdělíte v rámci kontaktních požadavků. Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím live chatu, ukládáme údaje, které nám takto sdělíte. Při použití kontaktního formuláře na naší webové stránce shromažďujeme následující údaje: Oslovení, příjmení, jméno*, společnost*, popř. zákaznické číslo, zaměstnanecké číslo, adresy, e-mailovou adresu* a telefonní číslo a rovněž téma konzultace/požadavku* a vaši individuální zprávu/otázku. Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné údaje, které jsou potřeba k řádnému zodpovězení vašeho požadavku. Další dobrovolné údaje nám umožňují váš požadavek lépe přiřadit a zpracovat. Při použití kontaktního formuláře na naší webové stránce budou navíc uloženy při odeslání následující technické přístupové údaje: Datum a čas odeslání vašeho požadavku a IP adresa. (K použití funkcí live chatu jsou další údaje uvedeny v odstavci „Používání cookies a příslušných funkcí/technologií“.)

Pokud navážete kontakt v rámci stávajícího smluvního vztahu nebo nás předem kontaktujete za účelem získání informací o naší nabídce zboží nebo jiných službách, údaje a informace které nám dělíte k účelům zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. 1 b nařízení GDPR (právní základ). Ukládání technických přístupových údajů shromážděných v průběhu postupu odesílání se uskutečňuje k účelům technického poskytnutí kontaktních možností a k zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (právní základ) a slouží k zajištění oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s vaším navázáním kontaktu ukládáme k účelům a po dobu zpracování vašeho požadavku. Technické přístupové údaje, uložené v této souvislosti, budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud budou tyto údaje potřebné z technických důvodů, zejména pro funkční poskytnutí možnosti navázáni kontaktu a k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa bude přitom na našem webovém serveru uložena maximálně po dobu 7 dní.

(3) Online žádost o místo

Vaše podklady žádosti o pracovní pozici nám můžete předat online. K tomu můžete buď vyplnit kontaktní formulář s osobními údaji (příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození a e-mailová adresa) jakož i údaje k pracovnímu zařazení a k profesnímu životopisu (ukončení školy, vzdělání / studium, profesní zkušenosti, jazykové znalosti, IT znalosti a ostatní znalosti) (srovnej výše) nebo tyto údaje zadejte do formuláře žádosti o pracovní pozici online. Ve formuláři žádosti o pracovní pozici online jsou shromážděny osobní údaje (příjmení, jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, místo narození a e-mailová adresa) jakož i údaje k motivaci žádosti o pracovní pozici, ke školnímu vzdělání, k profesnímu vzdělání, ke studiu, k praktickým zkušenostem, k jazykovým znalostem, IT znalostem a ostatním znalostem. Navíc můžete nahrát svůj průvodní dopis žádosti o pracovní pozici a svůj životopis. Údaje, shromážděné v rámci formuláře žádosti o pracovní pozici online jsou předány příslušné společnosti MEWA, vypisující popř. obsazující pracovní pozici, která tyto údaje pro účely zpracování, v souvislosti s obsazením pracovní pozice ukládá a ve vlastní odpovědnosti zpracovává. Podnik MEWA, vypisující popř. obsazující pracovní pozici Vaše podklady uchazeče o pracovní pozici a údaje k Vaší osobě, související s žádosti o pracovní pozici ukládá zásadně po dobu maximálně 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, pokud není z právních popř. zákonných důvodů nutná kratší nebo delší doba uložení. Pokud se ucházíte o volné místo pro pozici v prodeji, jsou Vaše údaje, shromážděné v rámci formuláře žádosti o pracovní pozici online, z pověření společnosti MEWA, vypisující pracovní pozici v rámci zpracování zakázky uloženy společností Knowledge Network GmbH po dobu výběrového řízení.

Pokud si přejete, jsou shromážděné údaje mimoto uloženy pro zohlednění v jiných výběrových řízeních v rámci skupiny MEWA. Se zohledněním své žádosti o pracovní pozici pro jiná výběrová řízení můžete v rámci žádosti o pracovní pozici online vyjádřit souhlas na bázi následujícího prohlášení souhlasu:

„Souhlasím, aby v průběhu doby dvou let byla moje žádost o pracovní pozici v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů zohledněna i při jiných výběrových řízeních pro obsazení pracovní pozice ve společnostech skupiny MEWA v tuzemsku i zahraničí. Pokud bych s tím již nesouhlasil, mohu prostřednictvím e-mailu na karriere@mewa.de kdykoliv udělený souhlas s platností do budoucnosti zrušit. Další upozornění k ochraně osobních údajů a k zacházení s mými osobními údaji k žádosti o pracovní pozici v prohlášení o ochraně osobních údajů jsem vzal na vědomí.“

V případě, že jste zrušení svého souhlasu učinili e-mailem, budou Vaše osobní údaje k žádosti o pracovní pozici vymazány ve výše uvedené šestiměsíční lhůtě po ukončení výběrového řízení.

Zpracování Vašich osobních údajů sdělených v rámci žádosti o pracovní pozici online se provádí za účelem rozhodnutí o zdůvodnění a provedení zaměstnaneckého poměru na základě § 26 odst. 1 BDSG (právní základ) popř. při příslušně uděleném souhlasu na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO, § 26 odst. 2 BDSG (právní základ).(4) Používání cookies a příslušných funkcí/technologií

(4.1)

Aby byla návštěva naší webové stránky atraktivně uspořádána a bylo umožněno používání určitých funkcí, využíváme v některých oblastech tzv. cookies. Cookies jsou soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají na váš pevný disk nebo do vyrovnávací paměti vašeho prohlížeče. Kromě toho označujeme jako cookies také web beacony a další srovnatelné technologie ukládání ke sledování aktivit uživatele. Web beacony jsou většinou transparentní grafické a obrazové prvky, zpravidla ne větší než 1 x 1 pixel, navázané ve webové stránce, pomocí nichž lze rozpoznat cookies na vašem zařízení.

Cookies používáme k ukládání informací relevantních pro relaci v rámci internetové stránky. Tyto cookies na konci relace prohlížeče zanikají (tzv. dočasné cookies) a nejsou dlouhodobě uloženy. Jiné cookies zůstávají na vašem počítači přes několik relací prohlížeče a umožňují nám váš počítač opět rozpoznat při příští návštěvě (tzv. trvalé cookies). Trvalé cookies jsou smazány po předem dané době, která se může lišit podle typu cookie.

Cookies lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy cookies.
 

Nutné cookies Cookies k nutnému provedení specifických funkcí webové stránky
Funkční cookies Cookies, které slouží k umožnění služeb a funkcí webové stránky (např. přehrávání videa) a nebo ke zvýšení „použitelnosti“ webové stránky
Výkonové cookies Cookies k měření výkonu naší webové stránky a webových obsahů
Analytické / sledovací cookies Cookies k provádění analýzy údajů k místu, zájmu návštěvníků a podobně k získání informací o návštěvnících naší webové stránky a obdržení požadovaného obsahu
Reklamní / cílené cookies Cookies k účelům zapínání inzerátů a reklam na webových stránkách po celém internetu, zejména k poskytování inzerátů a vhodné reklamy podle chování a zájmů uživatele při surfování.
Cookies k odesílání zpráv Cookies k nasazení technologie odesílání zpráv
Cookies sociálních médií Cookies k použití funkcí sociálních médií, jako je sdělování, odesílání a doporučování webových stránek jiným osobám

Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštívit i bez použití souborů cookie. Používání souborů cookie můžete na Vašem počítači deaktivovat tím, že pro soubory cookie změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Postup k deaktivování souborů cookie můžete získat kdykoliv pomocí funkce „Nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si však, že nastavení mohou případně negativně ovlivnit úplnou dostupnost a funkci našich internetových stránek. Podrobnější informace o možnostech nastavení a deaktivování souborů cookie viz navíc následující podrobná vysvětlení týkající se souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií konkrétně používaných v rámci návštěvy našich internetových stránek.
Na našich internetových stránkách používáme aplikaci „CookieFirst“ společnosti Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018DH Amsterdam. V tomto případě se jedná o plugin, pomocí kterého může být vyžadován souhlas s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Aplikace „CookieFirst“ jako taková žádné osobní údaje neshromažďuje. Přes aplikaci „CookieFirst“ můžete Vámi zvolená nastavení kdykoliv měnit i odvolat Váš souhlas s používáním souborů cookie a technologií, které nejsou nezbytné. Aplikaci „CookieFirst“ lze otevřít kliknutím na symbol „CookieFirst“, zelený otisk prstu na dolním okraji internetové stránky.  Alternativně můžete použít následující odkaz:

Změna nastavení souborů cookie / odvolání souhlasu
Některé cookies, které na naší webové stránce používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat působení obsahů našich webových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon naší webové stránky, nasazovat na naše a jiné stránky reklamy a další náplň podle potřeb nebo s vámi komunikovat. V rámci naší webové stránky nasazujeme jak First Party Cookies (viditelné pouze z domény, která je momentálně navštívena), tak i Third Party Cookies (viditelné nad rámec domény a zpravidla nasazované třetími stranami. Konkrétně:

(4.2)

Init/MEWA

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: viewport
Platnost:1 den
Popis/vysvětlení: Ukládá aktuální provedení grafické úpravy / velikosti stránky. Vzorové hodnoty: lg, xxs, xxl

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: ID CookieFirst; souhlas CookieFirst
Platnost: 1 rok
Popis/vysvětlení: Aplikace CookieFirst umožňuje vyžádat souhlas uživatele internetové stránky s používáním souborů cookie a/nebo srovnatelných technologií.

Typ souboru cookie: Funkční soubory cookie
Název souboru cookie: searchFilters + ItemId (Název souboru cookie se generuje dynamicky, na základě související vyhledávací stránky a zvoleného filtru.)
Platnost: Relace
Popis/vysvětlení: Tyto soubory cookie ukládají aktuálně zvolený vyhledávací filtr, individuálně pro každého uživatele. Pro každou vyhledávací stránku je přitom vytvářen vlastní soubor cookie. Ukládají zvolená nastavení vyhledávání a zlepšují tím spokojenost uživatele.

Typ souboru cookie: Nezbytné soubory cookie
Název souboru cookie: TempFormData
Platnost: Relace
Popis/vysvětlení: Ukládá data formuláře v tomto souboru cookie, která byla zadána uživatelem, aby je poté poskytl na stránce s poděkováním.

Abychom Vám mohli poskytnout nabídku informací, jsou v případě nezbytných souborů cookie výše uvedená zpracování dat založená na souborech cookie prováděna na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ), a abychom dostáli svým závazkům a především Vám mohli poskytnout snadnou a dokumentovanou možnost udělit či neudělit Váš souhlas s používáním souborů cookie, jsou tato zpracování prováděna i na základě čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR (právní základ). U všech ostatních souborů cookie je zpracování dat prováděno na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ). Kromě toho přichází jako právní základ v úvahu i čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, tzn. ochrana našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR při tom spočívají zejména v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přívětivě uspořádané internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

(5) Odkazy na sociální média (SoMe)

Na naší webové stránce jsou navázány odkazy na služby sociálních médií (SoMe) jako je Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn a Xing. Po klepnutí na příslušné odkazy, resp. na grafický symbol SoMe budete přesměrováni na příslušného poskytovatele. Upozorňujeme, že v rámci toho neprovádíme zpracování osobních údajů a neodpovídáme za obsah internetových stránek na které odkazujeme. Pokud klepnete na odkaz na služby sociálních médií, berte v úvahu příslušné směrnice o používání údajů a oznámení o ochraně osobních údajů tohoto poskytovatele.

(6) Talkwalker – Social data intelligence Tool

Používáme nástroj „Talkwalker“ poskytovaný společností Talkwalker Sàrl, Avenue Monterey 12-16, L-2163 Luxemburg („Talkwalker“). Pomocí tohoto nástroje můžeme sledovat sociální média a internetové zpravodajské stránky, abychom mohli identifikovat zmínky o naší společnosti a našich značkách a dozvědět se, co si zákazníci myslí o naší propagační činnosti, našich výrobcích a značkách. Díky tomu můžeme optimalizovat naši marketingovou strategii, abychom mohli ještě lépe splnit představy a požadavky našich (potencionálních) zákazníků.

Nástroj „Talkwalker“ zpracovává výhradně veřejně přístupné osobní údaje. To zahrnuje následující údaje: jméno, uživatelské jméno, ID uživatele, geolokační data, věk, pohlaví, rodinný stav, zvyklosti spotřebitele, koníčky a zájmy, profesní a akademické pozadí, obrázky, videa a jiné informace související se sledováním značek, které lidé zveřejňují na veřejně přístupných sociálních médiích.

Tato data jsou zpracovávána za účelem optimalizace naší marketingové strategie. To slouží k ochraně oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ). Poskytovatel služby „Talkwalker“ byl z naší strany smluvně zavázán k dodržování vysokých standardů zabezpečení dat. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele služby „Talkwalker“. https://www.talkwalker.com/author-privacy-policy

Jak chráníme vaše údaje?

Zavádíme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a ochrany naší webové stránky a ostatních systémů ve formě přiměřených technických a organizačních opatření. Vaše údaje budou chráněny zejména proti ztrátě, zničení, zfalšování, manipulaci a pozměnění nepovolanými osobami a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění nebo rozšiřování. Kromě toho budou údaje sdělené vámi prostřednictvím webové stránky přenášeny po internetu v zakódované formě pomocí SSL.

Kdo dostane vaše údaje a budou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Zpočátku budou v zásadě vědět o vašich osobních údajích pouze naši zaměstnanci s technickým, obchodním nebo redakčním pověřením. K těmto účelům budou vaše údaje případně také předávány zaměstnancům jiné společnosti firemní skupiny MEWA, pokud je to k příslušnému pověření potřebné (např. k zodpovězení vašeho požadavku). Pokud jste například jako zákazník pověřen jinou dceřinou společností, bude příslušný požadavek prostřednictvím kontaktního formuláře rovněž předán předmětné dceřiné společnosti ke zpracování a zodpovězení.

Kromě toho využíváme v rámci výše vysvětleného zpracování údajů externí poskytovatele služeb, popřípadě je pověřujeme příslušnými výkony. Pokud poskytovatel služeb obdrží vaše osobní údaje jako smluvní zpracovatel, je při nakládání s vašimi osobními údaji přísně vázán našimi pokyny. Dále uvádíme jednotlivé kategorie externích příjemců:

 • Poskytovatelé služeb IT v rámci správy a hostování naší webové stránky, resp. jednotlivých služeb a funkcí a rovněž k analýze a měření webové stránky
 • Poskytovatelé služeb v oblasti logistiky, aby vám mohli dodat případně objednané zboží nebo informační brožury
 • Poskytovatelé platebních služeb a banky při vyřizování plateb
 • Inkasní společnosti a právní poradci při uplatňování našich nároků.

Vaše osobní údaje nezasíláme do zemí mimo EU nebo EHS nebo mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 4 č. 26 nařízení GDPR.

Jaká práva dotčeného vám náleží?

Jako dotčené osobě vám podle zákonných předpisů náleží následující práva, která můžete kdykoli v písemné formě nebo elektronicky uplatňovat u nás nebo u pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na níže uvedených kontaktních adresách (viz výše „Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit“):

 • Právo na informace: Dotčené osoby jsou na základě čl. 15 nařízení GDPR vždy oprávněny požadovat potvrzení o tom, zda budou zpracovávány osobní údaje, které se jich týkají. Pokud tomu tak je, má dotčená osoba na základě čl. 15 nařízení GDPR dále právo obdržet informace o těchto osobních údajích a určité další informace (mimo jiné účely zpracování kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánované doba uchovávání, vaše práva, původ údajů) a kopii příslušných údajů. Platí omezení § 34 BDSG (německý spolkový zákon na ochranu osobních údajů).
 • Právo na opravu: Dotčené osoby jsou oprávněny podle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly uložené osobní údaje opraveny, pokud jsou nevhodné nebo nesprávné.
 • Právo na smazání: Dotčené osoby jsou oprávněny na základě za podmínek čl. 17 nařízení GDPR požadovat, aby byly osobní údaje, které se jich týkají, neprodleně smazány. Právo na smazání nenastává mimo jiné tehdy, když je zpracování osobních údajů potřeba např. ke splnění právního závazku (např. lhůty uchovávání) nebo k uplatnění, prosazení nebo obhajobě právních nároků. Kromě toho platí omezení § 35 německého zákona BDSG.
 • Právo na omezení zpracování: Dotčené osoby jsou oprávněny na základě za podmínek čl. 18 nařízení GDPR požadovat omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Dotčené osoby jsou oprávněny na základě za podmínek čl. 20 nařízení GDPR požadovat, aby byly osobní údaje, které se jich týkají a samy je poskytly, předány ve strukturovaném běžném strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR: Subjekty údajů mají právo, z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nařízení GDPR (výkon určité činnosti ve veřejném zájmu) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce údajů); to platí i pro profilování na základě na těchto ustanoveních. V případě námitky nebudeme příslušné osobní údaje již zpracovávat s výjimkou případů, že pro zpracování prokážeme závažné legitimní důvody, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. To neplatí, pokud na základě výše uvedených ustanoveních provádíme přímý marketing. V případě námitky proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudou – neomezeně a nezávisle na vyvážení odporujících si zájmů – dotčené osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Námitky dle čl. 21 nařízení GDPR mohou být zaslány písemně poštou nebo e-mailem nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů, ke korespondenci prosím použijte uvedené kontaktní adresy (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“).

 • Právo na odstoupení: Dotčené osoby mají právo od případných prohlášení souhlasu v oblasti ochrany osobních údajů kdykoli odstoupit s účinností do budoucnosti.
 • Právo na podání stížnosti k dozorovému orgánu: Dotčené osoby jsou oprávněny za podmínek čl. 77 nařízení GDPR podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v členském státu svého místa bydliště, pracoviště nebo místa údajného přestupku, pokud se podle jejich názoru zpracování dotčených osobních údajů uskutečňuje v rozporu s nařízením GDPR. Právo podat stížnost není dotčeno jinak znějícím správním nebo soudním opravným prostředkem. Naším příslušným dozorovým orgánem je Hesenský pověřenec pro ochranu osobních údajů - Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Jiné žádosti K zodpovězení dalších dotazů a žádostí je vám ochotně k dispozici náš pracovník pověřený ochranou osobních údajů na e-mailové adrese ochranaosobnichudaju@mewa.cz .

Existuje povinnost poskytování údajů?

Abychom vám mohli poskytnout naši webovou stránku a umožnili používání příslušných služeb (jako je kontaktní formulář, online objednávky, atd.) je potřeba, abyste nám k tomu poskytli potřebné osobní údaje. Bez těchto údajů není možné vyvolání obsahů webové stránky a používání příslušných funkcí.

Jsou vaše údaje používány v rámci automatického rozhodování / profilování?

Máte v zásadě právo nepodléhat rozhodování spočívajícímu výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které se pro vás vyvine proti právním účinkům nebo vás jinak významně poškodí. Zejména se takové rozhodování nesmí pravidelně používat na zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR. Rádi vás upozorňujeme, že v rámci naší webové stránky a příslušného zpracování údajů žádné takové rozhodovací procesy nepoužíváme.

Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit?

Další vývoj internetu a naší internetové prezentace může ovlivnit i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů v budoucnu kdykoli příležitostně změnit tak, aby odpovídalo aktuálním právním požadavkům a aby zahrnovalo rozšíření a změny naší přítomnosti na internetu. Pro vaši návštěvu platí aktuálně platné znění předkládaného prohlášení o ochraně osobních údajů, které si můžete vyvolat na každé stránce dole pod odkazem „Ochrana osobních údajů“.

Jak zacházíme s ostatními osobními údaji?

Vedle specifického prohlášení o ochraně osobních údajů odkazujeme dále na naše všeobecné informace o „Nakládání s osobními údaji“, které jinak upravuje nakládání s osobními údaji a rovněž je lze digitálně vyvolat pod následujícím odkazem: Klepněte sem.